Suche igłowanie

Suche igłowanie

Mianem suchego igłowania (ang. dry needling) określa się metodę, która polega na wykorzystaniu specjalnych igieł do nakłuwania określonych punktów spustowych (tzw. trigger points – TrP). Miejsca te zwykle występują w obrębie pasm mięśniowo-powięziowych i odznaczają się wyjątkowo wysokim poziomem wrażliwości. Efektem tego jest duża tkliwość takowych punktów, co obrazują silne dolegliwości bólowe (zwykle promieniujące lub rzutowane – odczuwane niekiedy w zupełnie innych strukturach). Co więcej, trigger points są stosunkowo łatwe do rozpoznania, czego dowodami są wyczuwalna grubość i twardość. Warto też wspomnieć, że punkty spustowe mogą powstawać w obrębie innych tkanek i struktury np. tkanki tłuszczowej, więzadeł czy też torebek otaczających połączenia stawowe.

Do najczęstszych przyczyn powstawania punktów spustowych zalicza się:

  • Stany nadmiernego przeciążenia struktur mięśniowych
  • Postępujące zmiany zwyrodnieniowe stawów
  • Zaburzenia pracy lub schorzenia narządów wewnętrznych
  • Długotrwały stres i napięcie układu nerwowego
  • Przebyte już urazy czy zabiegi operacyjne
  • Niewłaściwa dieta (niedobory magnezu, potasu czy witamin z grupy B)

Oprócz charakterystycznego bólu (będącego manifestacją dla konkretnego mięśnia) TrP powodują też inne symptomy. Wśród nich wymienia się m.in. ograniczenie ruchomości (czynnej i/lub biernej) ze współtowarzyszącym uczuciem sztywności, a także wyraźne osłabienie siły mięśniowej. Objawy te często ulegają nasileniu po długim okresie odpoczynku.

Warto podkreślić, że suche igłowanie nie jest tożsame z popularnymi zabiegami akupunkturowymi, które są jednym z elementów ludowej medycyny azjatyckiej. Choć obie metody wykorzystują igły akupunkturowe, sama technika zabiegów oraz uzyskiwany efekt terapeutyczny różnią się od siebie.

My photo

Zadzwoń i zarezerwuj:

+48 664 963 872